zpět (back)

ŠIKANA ???

Dnes jsem četl o bossingu, což je obdoba mobbingu, jen v podání šéfa. Pro ty, kdo nevědí, co je mobbing nebo bossing :

Definice : Mobbing označuje nejrůznější formy znepříjemňování života na pracovišti. Charakteristická je pro ně skrytost, rafinovanost a zákeřnost. Někdy bývá pod mobbing zařazováno i sexuální obtěžování na pracovišti, jiné pojetí mobbing vymezuje jako špatné zacházení bez sexuální či rasové příčiny. 
Bossing je jakousi podskupinou mobbingu. Je specifický tím, že šikany se dopouští nadřízený pracovník.

Cíle a příčiny :
Cílem mobbingu je poškození druhého za účelem jeho následného propuštění ze zaměstnání (lidově „vyštípání z práce“). Příčin může být velké množství, především se ale na mobbingu podepisuje:
  • pocit sociálního ohrožení
  • strach z nezaměstnanosti na straně mobbujícího
  • nízká firemní kultura
  • závist a konkurenční vztahy
  • struktura osobnosti mobbovaného

Obrana :

Bránit si své sebevědomí lze snad jen stálým opakováním si, že kdo nám škodí tímto způsobem, už s námi vlastně souboj prohrál. Kdo se k takovému jednání snižuje, nemůže být silný ani sebevědomý.
Kolektivní obranou jsou rozmanité výzvy a petice proti nelidským vztahům v zaměstnání.
Oběť se musí začít bránit hned zpočátku.
(zdroj : WIKIPEDIE)

---------------------------------------------
Vzpomněl jsem si na to, když jsem četl větu :

"A konečně mezi tvrdší, ale naštěstí méně frekventované strategie mobbingu patří zpochybňování psychického stavu oběti. Jakákoliv reakce se pak dá využít proti takto postiženému pracovníkovi. Energická nebo nervózní reakce se interpretuje jako patologická agresivita, reakce opačná se může interpretovat jako patologická pasivita." (http://www.zena-in.cz/rubrika.asp?idc=8603&id=2)

Neslyšeli už jste to někdy :-) ??? Proti bossingu neexistuje účelná obrana, kromě výpovědi nebo soudního sporu. Útěchou vám může být, že člověk, praktikující mobbing, se bojí o vlastní pozici nebo žárlí na vaše úspěchy. Dává vám tím vlastně najevo, že vy jste ti dobří a on je jen chudák, který navíc neoplývá mnoha kladnými vlastnostmi (nepovažujeme-li za ně podlost, zákeřnost, závistivost apod.).


That's All, Folks!!! (TAF)