zpět (back)

Sekta


Konečně se provalily pravé účely návštěv dvou vysoce postavených osob v jednom vesnickém katolickém kostele. Chystají vlastní "církev". Píšu "církev" v uvozovkách, protože v tomto případě jde spíše o sektu.

Ano, téměř nikdo si nevšimnul, jak nenápadně se zrodila nová víra. Nejdříve přišel ON, nikdo v něj nevěřil a všichni se posmívali jeho nohsledům z bývalých působišť, kteří za ním přijížděli meditovat. Kdo by si tehdy pomyslel, že zrovna ON dokáže přesvědčit své ovečky, že ON a jen ON je hoden slova Mesiáš ? Mylně se křesťané domnívali, že to byl Ježíš, trapné se zdá být čekání židů na jeho příchod... ON je tady, aby vás spasil. Aspoň takto to formulují jeho přívrženci.

Pojďme však na začátek....
Začalo to docela nenápadně. Nejdříve bylo třeba najít nějaké Jidáše, kteří za pár stříbrných prstem ukázali na ty, kteří by mohli dělat problémy (ať už proto, že byli příliš inteligentní, aby věřili, nebo proto, že byli příliš hloupí, aby věřili). Bezvěrci byli deptáni a ničeni, až byli odstraněni. Jidášům se dostalo zasloužené odměny. Avšak...každá víra potřebuje své šiřitele, své apoštoly, kteří ji budou předávat ostatním. Na to byli Jidáši příliš slabí a proradní, bylo nutné najít silnější osobnosti.

Rozděl a panuj, zní známé heslo a ON podle něj konal. Rozdělil své ovečky na ty, jež zahrnoval svou laskavostí a přízní, a na ty, jež zatracoval a deptal. Psychicky slabší jedinci, potřebující se opřít o jakoukoli autoritu, těžce nesli pocit, že jsou v nemilosti. Proto dělali vše, aby se dostali z klatby. Nebylo jim zatěžko zatratit přátele, ba ani vlastní rodinu. ON to dobře věděl a úspěšně toho využíval. Časem se z těchto lidí stávali horliví zastánci NEJVYŠŠÍHO. A běda těm, kteří by před ním pošpinili JEHO jméno !!! Ano, to byli ti praví, to byli budoucí kněží JEHO církve. Dostali se na vrchol, dostali se do JEHO nejtěsnější blízkosti a pod rouškou meditací o jsoucnosti a budoucnosti je připravoval na jejich dráhu kněží. Stejně jako Bůh zkoušel Abraháma, když po něm žádal jako oběť jeho jediného syna (nebojte se, skončilo to happyendem, v poslední chvíli zadržel prostřednictvím anděla jeho ruku), zkoušel i ON své nejvěrnější. Bohužel, nějak pozapomněl posílat anděly, a tak jeho věrní zdecimovali celý národ.

Nadešla chvíle předstoupit před trosky lidu a ukázat mu jedinou cestu a jediného spasitele. Kudrnatý arcivelekněz se chopil příležitosti a jal se horlivě přesvědčovat lid o JEHO nezastupitelnosti.
I v této době se však našli tací, kteří pochybovali o JEHO božském původu. Zpochybňovali víru a učení NEJVYŠŠÍHO a posmívali se kněžím, kteří se svými posvěcenými složkami pobíhali mezi lidem, a zbaběle se ukrývali v davu. I napadlo arcivelekněze, že musí najít způsob, jak rozlišit zrno od plev. Jak??? Snadno, všichni budou nosit složky, nikdo tak nepozná pravé kněží, kteří se pak snadněji vetřou mezi chátru.

Kněží pracovali dobře. Jeden rebel za druhým předstupoval před arcivelekněze, který se nejprve slovy o pokoře a víře v NEJVYŠŠÍHO pokoušel přesvědčovat bezbožníky. Někteří uvěřili, někteří projevili málo odvahy a na oko projevili pokoru, někteří sice nevěřili v NEJVYŠŠÍHO, ale věřili v arcivelekněze. Na ostatní kacíře uvalil arcivelekněz klatbu.
Vždy, když se zjevil ON, začala meditace kněží. Ale nyní už to nebyla meditace o lepších zítřcích, teď už NEJVYŠŠÍ dštil síru, metal blesky a žádal další oběti. Začaly se připravovat hranice. Polénko po polénku nosili věrní a čekali na boží soud. Dušičky věřících se tetelily při představě, jak vzplanou bezbožníci.

A tak, zatímco "církev" vybírá desátky, lůza nosí dříví na hranice a arcivelekněz se zakaleným zrakem krákorá o JEHO nezpochybnitelném božství, jen málokdo pracuje a země pustne...
Nakonec, nač taky pracovat, když ON všechny chrání, ON všechno zařídí, ON samojediný spasí všechny.... :-)

 
That's All, Folks!!! (TAF)