zpět (back)

Rady pro přežití
aneb
jak si udržet místo nebo povýšit
(okoukáno v praxi)


Pro dělníky :

 • Nařídí-li vám nadřízený nepříjemnou práci, neodmítejte ji. Vhodné je naopak sám se o tuto práci přihlásit a pokazit, co se dá. Samozřejmě je nutné se příště hlásit znovu....
 • Aktivně se hlaste na jakoukoli přesčasovou práci, i kdyby to znamenalo, že budete v práci 24 hodin.
 • Stane-li se vám úraz, doporučuji zajít za nadřízeným a oznámit mu, že jste mu před směnou zapomněli sdělit, že váš pracovní výkon dnes nebude nijak oslnivý, protože jste si ráno při krájení chleba oddělili několik nedůležitých prstů (zde je vhodné uvádět aktuální poranění a adekvátní zdroj úrazu-nikdo vám neuvěří, že došlo k utržení ruky v lokti při krájení chleba. Je třeba improvizovat, řekněte třeba, že jste pomáhali sousedovi chytat uniknuvšího pitbula).
 • Zúčastňujte se pokud možno všech podnikových akcí, jichž se účastní vedení podniku.
 • Nezapomeňte, že pokud jde o sportovní akce, nadřízení MUSÍ vítězit. V případě společenských akcí se snažte seznámit s co nejvýše postavenou osobou a především pak zdůrazněte své znalosti, zásluhy a zkušenosti, které nejsou vašimi přímými nadřízenými doceněny.
 • Neváhejte několikrát denně chodit za přímým nadřízeným a žádat jej o přidělení zodpovědnější práce. Pokud vám nevyhoví, klidně si sjednejte schůzku s jeho nadřízeným, kde mu vysvětlíte, jak jste schopni a nedoceněni. Vhodné je zmínit se při té příležitosti, že již máte zakoupený oblek a že byste rádi poznali i jiná pracoviště. Nevyhoví-li vám, pokračujte výš.
 • Vycítíte-li, že jsou vám nadřízení nakloněni, zkuste si získat jejich důvěru informacemi o všech neschopných pracovnících ve vašem okolí (a nemusí být jen z vaší dílny nebo směny).


Pro mistry, leadry :

 • Stane-li se na vašem pracovišti úraz, nic nehlašte !!! Snažte se přesvědčit zraněného (třeba i výhružkami), že je pro něj velmi výhodné vzít si dovolenou a oznámit pracovní neschopnost z důvodu domácího zranění. Trvá-li na nahlášení úrazu, ohlašte jej a nezapomeňte si dotyčného poznamenat. Po uzdravení mu přidělujte jen nejhorší práci, ignorujte jeho námitky a připomínky a při nejbližší příležitosti se jej zbavte.
 • Donášet se nemá, ale proti e-mailu poslanému šéfovi s popisem problému nikdo nemůže nic namítat. Velmi vhodné je v takovém případě rovnou poukázat na viníky (pokud nejsou z vašeho úseku). Nedoporučuje se navrhovat vlastní řešení, nadřízený by to mohl brát jako poukazování na jeho neschopnost.
 • Je-li vaše výška mezi 150-165cm nebo vaše hmotnost pod 60kg, důrazně doporučuji pohybovat se po pracovišti s loajálním vzrostlejším zaměstnancem, kterému je samozřejmě třeba zvednout plat.
 • Vznikne-li na jiném úseku problém kvůli nedostatku zaměstnanců, nabídněte aktivně (pozor !!! samozřejmě na poradě s nadřízenými) co nejvíc zaměstnanců vašeho úseku s tím, že se POKUSÍTE i za ztížených podmínek splnit vaše úkoly. Předcházíte tak kritice za případné neplnění vašich úkolů.
 • Pořiďte si složky! Doporučuje se s nimi několikrát za směnu proběhnout po fabrice nebo i přímo po pracovišti. Působíte pak dojmem důležitého a plně vytíženého člověka.
 • Máte-li jakýkoli pracovní problém, nehlašte jej nadřízeným. Přijdou na něj i sami a vy už za tu dobu budete mít připraveno několik výmluv.
 • Čas od času(minimálně 3x týdně) je vhodné zajít za ředitelem (vedoucím) výroby a doporučit mu snížení stavu zaměstnanců na vašem pracovišti.Možná budete mít chvíli problémy s nedostatkem pracovních sil, ale do svého povýšení to musíte vydržet.


Pro TH pracovníky :

 • Vstoupí-li do místnosti ředitel, okamžitě se postavte do pozoru a podejte stručné, ale vyčerpávající hlášení. Nedoporučuje se formulace "Během mé služby se nic zvláštního nestalo!!!", vhodné je spíš informovat jej o náročných úkolech, které musíte plnit i po pracovní době.
 • Jste-li žena, noste co nejkratší sukně a co nejhlubší dekolt. Na ředitele se vždy usmívejte. Vhodné je přidat poznámku, že dnes vypadá opravdu velmi, ale velmi dobře. Povinností je zúčastňovat se veškerých společenských akcí s účastí vedení.
 • Veškeré zprávy, analýzy apod. odevzdávejte(nebo posílejte) nejlépe těsně po skončení pracovní doby.
 • Hrozí-li na vašem pracovišti propouštění, všude, kam přijdete, rozhlašujte, že už se vám z množství vaší práce dělá špatně a že nechápete, jak to dělají vaši kolegové, kteří na vás přehazují svou práci, aby si mohli v pracovní době odskočit nakoupit a ještě jsou všude vychvalováni.
 • Podaří-li se vám cokoli "zvrtat", nic se neděje. Standardní postup : tvrďte, že to není vaše vina. Vhodné je použít slova : "děláme jen s tím, co nám dali" . Prostě to sveďte na jiné oddělení.
 • Požaduje-li po vás někdo nějaké údaje, pošlete cokoli. I kdybyste poslali správné údaje, stejně by se vám to pravděpodobně vrátilo. Navíc je zde velká šance, že to časem žadatele přestane bavit a buď si požadované údaje zjistí sám nebo se obrátí na jiné oddělení.
 • Musíte-li opustit kancelář, neodcházejte bez telefonu u ucha, i kdybyste šli jen na oběd!!!
 • Oběd slouží nejen k nasycení, ale také k relaxaci. Na to nezapomínejte a cestou na oběd si neustále opakujte vtipy, kterými budete muset nejméně hodinu bavit spolustolovníky.
 • Je-li vám přidělen jakýkoli úkol, je vaší prvořadou povinností přesunout jeho plnění na jiné oddělení.
 • Nezvládáte-li svou práci, nezoufejte. Zajděte za svým nadřízeným, že je nutné doplnit stav zaměstnanců na vašem úseku.
 • Nezapomínejte na poradách poukazovat na to, jak to na jiných odděleních dělají špatně a jak vám komplikují práci.
 • Naskytne-li se příležitost vykonat pro nadřízené něco, co přímo nesouvisí s vaší prací, neváhejte a okamžitě se přihlašte ! Za obzvlášť vhodné je považováno pořádání různých sportovních nebo kulturních akcí, výpomoc nadřízenému s jeho studiem apod. POZOR!!! Jedná-li se o manuální práci, nezapomeňte požádat o uvolnění potřebného počtu pracovníků z výrobního procesu! Máte-li přiděleny pracovníky, nezapomeňte, že vaším úkolem je dohlížet na jejich práci! Pro tuto činnost je vhodné vybavit se mobilním telefonem a držet jej neustále u ucha, platí-li vám fabrika hovorné, můžete tak skloubit příjemné s užitečným a zavolat třeba svým známým, abyste si postěžovali na nával práce.


Pro management :

 • Nikdy a nikde neuvádějte pravdivá čísla !!! A to ani v případě, že jsou příznivá. Uvědomte si, že na základě čísel se staví plán, který posunuje laťku stále výš!
 • Vždy se snažte vytvořit dojem, že jste absolutně zaneprázdnění. Nikoho nepřijímejte v pracovní době. Je-li to skutečně důležité, vaši podřízení si s tím nějak poradí (a ponesou za to plnou zodpovědnost).
 • Propouštíte-li zaměstnance z důvodu nadbytečnosti, tvařte se zkroušeně a dejte mu najevo, že o nic nepřišel a že sami nevíte, co s podnikem nebo s vámi bude.
 • Je-li zvykem v případě propouštění vyplácet odstupné, dávejte je jen špatným zaměstnancům, kteří by se u vás jinak drželi zuby-nehty.
 • Zjistíte-li, že jakýkoli požadavek dělníků je oprávněný, přesuňte jeho řešení na své podřízené.
 • Vstupujete-li kamkoli do místnosti, nikdy neklepejte (ani kdyby to byly dámské šatny!!!).
 • Se zaměstnanci jednejte jako se psy-dejte jim nažrat a oni vám budou vděční.
 • V případě problémů ve vašem závodě (úseku, pracovišti) neváhejte obvinit ostatní manažery ze sabotáže.
 • Vyskytnou-li se jakékoli problémy, nic neřešte !!! Nejste vševědoucí a ještě byste mohli něco zkazit. Každý problém se za nějakou dobu nějak vyřeší a vám zatím jde plat.
 • Neodstupujte ze svého místa ! Počkejte, až vás odvolají. Každý den dobrý (KDD)!!!
 • Jste-li usvědčeni ze lži, obviňte své okolí z nekompetentnosti a neschopnosti.
 • Je-li to možné, obsaďte klíčová místa na svém úseku loajálními zaměstnanci bez ohledu na jejich schopnosti a znalosti.
 • Vyžaduje-li vaše funkce znalost jakéhokoli jazyka, který neovládáte, přijměte místo starých zaměstnanců nové, kteří budou schopni se za vás v případě potřeby domluvit.
 • Máte-li nadřízené, nezapomínejte se pravidelně zmiňovat o neúspěších svých kolegů.
 • Pokud se na vás podřízení bezdůvodně usmívají, oveřte si nejprve jejich sexuální orientaci. Máte-li jistotu, že nejste jejich typ, začněte zjišťovat, kdo vás zase pomluvil.