zpět (back)

Média

POZOR NA JAZYK !!!

Ne, že by vám jej chtěl někdo vytrhnout...
Jednoduše : POZOR NA JAZYK!
Proč?
Jednoduché :-) ...
V dnešní době se všemi "hýbou" informace. Informace jsou různé, můžete je přijímat prostřednictvím médií (TV, rádio, noviny), internetu nebo jako kdysi: ústně.
Je nějaký rozdíl mezi těmito přenosy dat?
Ano, je.
V TV, rádiu nebo novinách dostáváte "hotovou" informaci, kterou si jen stěží můžete ověřit. Ale můžete! Můžete napsat do novin, televize nebo rádia a protestovat, pokud se vám informace bude zdát nepravdivá nebo přímo lživá. Internet? Ideální místo pro šíření informací, zdánlivě anonymní. Informaci dostanete také "hotovou", můžete napsat webmasterovi nebo poskytovateli webového prostoru, pokud se vám informace nezdá a žádat nápravu. V obou případech je možný i soud, jde-li o informaci někoho poškozující. Ústní podání? Dostáváte "polotovar", informaci, kterou můžete dále upravovat a takto pozměněnou předávat dále. Jen těžko ověříte skutečnou hodnotu takové informace, protože její tvůrce je většinou anonymní...a obvykle je vám v lepším případě trapné ptát se člověka, jehož se informace týká, na její pravdivost.

Jací lidé tedy využívají tato média ?

TV, rádio a noviny obvykle využívají lidé, kteří na to takzvaně "mají". Lidé, kteří nemusí počítat každou korunu, kterou vynaloží na PR (Public Relations). Znám lidi (a vy určitě také), kteří tuto možnost dokáží dokonale využívat. Klobouk dolů, pokud to opravdu umí.
Internet může v dnešní době využívat kde kdo. Příkladem jsem třeba já :-) Prostě lidé, kteří chtějí předat informaci velkému počtu lidí, nemají na to peníze nebo kontakty, ale jsou schopni informaci zpracovat pro její další přenos (kvalita může být někdy sporná).
Ústní podání? To může využívat také každý, ne každý tak však činí... A kdo nejčastěji používá toto médium pro přenos informací? Lidé, kteří nemají ani peníze, ani schopnosti, které by jim umožnily předávat informaci jiným způsobem. Nebo lidé, kteří dobře vědí, že taková informace je těžce ověřitelná (a tudíž nebezpečná) a úmyslně ji tímto způsobem zneužívají (kdysi-pavlačové drbny).

Takže ještě jednou: Proč "Pozor na jazyk"?
Protože pokud o vás něco vyjde v novinách, můžete se bránit, napíše-li o vás nějaký blbec něco na internetu, můžete se bránit, ale pokud o vás někdo předává jakoukoli informaci ústním způsobem, je velmi pravděpodobné, že se to ani nedovíte, natož abyste se mohli bránit.

Shrnu-li to, vypadá to asi takto:
Bavíte-li se s pracháčem, který má "pod palcem" veřejnoprávní média, určitě si dáte pozor na to, co říkáte.
Bavíte-li se se mnou a víte, že mohu vaši informaci předávat dál přes internet, také si dáváte pozor, protože víte, že se TO může dostat dál (tím chci říct, že chápu lidi, kteří si ode mě v restauraci odsedávají nebo v mé přítomnosti nápadně zmlknou:-) , ale obvykle to nedělám, protože bych pak byl nedůvěryhodný...).
Ale jak poznat, že se bavíte s někým, kdo vaši informaci předá ústně dál (a pak se možná ještě zkreslená dostane do novin nebo na net)? Jednoduše-dávejte si pozor na lidi, kteří vám předávají "zaručené" informace, že ten nebo onen udělal tohle nebo tamto. Sice se to hezky poslouchá...ale POZOR! Je téměř jisté, že jiným lidem vykládá jiné nehoráznosti zase o vás. A jen blázen si může myslet, že to bude něco lichotivého. A klidně se vám může stát, že vám tentýž člověk nakonec řekne, že vzhledem k tomu, co o vás slyšel (a paradoxně to vyšlo od něj), vás nemůže dál zaměstnávat nebo s vámi dále spolupracovat.

Takže pokud je někdo opravdu nebezpečný, není to ten, kdo o sobě nechává psát články do novin (... a vůbec se vám nemusí líbit), není to ten, o němž víte, že je schopen vás "utopit" přes internet (... a můžete být na něj pořádně "nasraní"), je to ten, který obchází lidi a tady utrousí poznámku o někom, kdo je "totálně neschopný", tady zase o svém nadřízeném, jak "krade" nebo jinde třeba o tom, kdo s kým spí (... a vy se to ani nedovíte).
Na takové lidi...POZOR!!!
I tady znám mistra nad mistry, takže:
POZOR NA JAZYK!  
 
That's All, Folks!!! (TAF)