zpět (back)

Jajaismus
Jajaismus (z českého já...já)...
...je názorový směr hlásající, že jedině "já" jsem schopen "něco" udělat. Tento směr se vyvinul z komunistického "myismu". Jestliže v době komunismu platilo, že jediný, kdo může něčeho dosáhnout, jsme "my", pak v jajaismu všeobecně platí, že jediný, kdo může něčeho dosáhnout, jsem "já". Rozmachu dosáhlo hnutí především v průmyslových a podnikatelsky zaostalých oblastech. Základním podnětem pro jeho rozmach byl především finanční stimul, ačkoli někteří tvrdí, že ani materiální stimul nehrál zanedbatelnou roli.

Základním principem jajaismu je přihlásit se k vykonání jakéhokoli příkazu nebo k jakékoli činnosti, která "mně" přináší jakýkoli prospěch. Už v ranných dobách jajaismu se však ukázalo, že cesta k dokonalému jajaismu je nesmírně těžká. První jajaisté většinou nepřežili II.světovou válku. Průkopníci byli po obou stranách: jedni křičeli: "Já sám je všechny zničím..." a vrhali se proti obrněným betonovým bunkrům. Další, v táborech smrti, na otázku, kdo se půjde sprchovat jako první, se bezelstně a nadšeně hlásili k očistě (omlouvám se za hodně morbidní "humor", ale vím, že i takoví lidé byli).

V současné době jsou již jajaisté na vysoké úrovni... Stejně jako jejich předchůdci, i oni se hrdě hlásí k jakémukoli těžkému úkolu. Ale POZOR!!! Jen tehdy, je-li to k jejich užitku. Dalším výrazným znakem jajaismu je přisvojování si zásluh. Cokoli se podaří, je "moje" zásluha, cokoli se zkazí, je vina jiných, protože '..."já" jsem to říkal... '

Jajaistu obvykle poznáte jedině podle jeho chování... K jajaistům se často řadí lidé, jimž nečekaně a většinou neoprávněně vzrostla jejich příjmová položka (pozor, ne každý člověk s vyšším příjmem je nutně jajaista!!!). Obvykle je můžete poznat i podle toho, že chtějí vše vědět, vše znát, do všeho mluvit (a samozřejmě, všemu "rozumějí nejlépe" :-) ) ... a za nic nenést zodpovědnost.

Jajaismus je v současné době na vzestupu. (Slabé :-( ... JAJAISMUS bují!!!)
 
 
That's All, Folks!!! (TAF)