Hypoteticky...

Koukám, že se mezi některými vede malá diskuse na téma přeložení směn z důvodu nedostatku materiálu. No, nemyslím si, že by se něco změnilo, jak někteří usuzují z jednání výrobního ředitele. Ale je celkem možné, že někomu došlo následující (aneb návod, jak dělat těžku hlavu v souladu se zákonem :-D ):
--------------------------------
Zákoník práce :
 
Překážky na straně zaměstnavatele
(1) Nemůže-li zaměstnanec konat práci pro přechodnou závadu způsobenou poruchou na strojním zařízení, kterou nezavinil, v dodávce surovin nebo pohonné síly, chybnými pracovními podklady nebo jinými podobnými provozními příčinami (prostoj) a nebyl-li převeden na jinou práci [§ 37 odst. 4 písm. a)], přísluší mu náhrada mzdy ve výši 80 % průměrného výdělku. V kolektivních smlouvách lze dohodnout nebo ve vnitřním předpisu stanovit náhradu mzdy nad uvedenou výši, nejvýše však do výše průměrného výdělku; to platí i pro zaměstnavatele, kteří neprovozují podnikatelskou činnost.
(2) Nemůže-li zaměstnanec konat práci v důsledku přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy a nebyl-li převeden na jinou práci [§ 37 odst. 4 písm. a)], přísluší mu náhrada mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku. V kolektivních smlouvách lze dohodnout nebo ve vnitřním předpisu stanovit náhradu mzdy nad uvedenou výši, nejvýše však do výše průměrného výdělku; to platí i pro zaměstnavatele, kteří neprovozují podnikatelskou činnost.

(1) Nemohl-li zaměstnanec konat práci pro jiné překážky na straně zaměstnavatele, než jsou uvedeny v předchozím ustanovení, poskytne mu zaměstnavatel náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku, pokud předpisy uvedené v § 131 nestanoví jinou výši náhrady mzdy.
(2) O jinou překážku na straně zaměstnavatele podle odstavce 1 jde také, pokud zaměstnavatel v písemné dohodě s příslušným odborovým orgánem vymezí vážné provozní důvody, pro které nemůže zaměstnanci přidělovat práci, a stanoví výši náhrady mzdy v rozsahu 60 % až 80 % průměrného výdělku, která zaměstnanci v těchto případech náleží. Dohodu podle věty první nelze nahradit rozhodnutím zaměstnavatele.
--------------------------------
K výše zmiňovanému přesunu směny se vztahuje § 129  bod (1).
Prodělali byste ??? Nevím, co je v kolektivní smlouvě, ale ...(!!!) teď máte přesunuté směny, pondělí a úterý volno, které nadpracujete další víkend. Zaměstnavatel je v klidu a mne si ruce. Pokud zaplatí něco navíc, budou to příplatky za soboty a neděle.
Kdybyste se drželi zákoníku práce, dostali byste minimálně 80% průměrného výdělku (který díky množství přesčasů už může u některých být dost vysoký :-) ) .
A myslíte si, že byste nešli v sobotu a v neděli do práce ??? Ale šli..., protože se honí plán a manažeři by byli za jeho neplnění "drbáni" :-) Jenže to už byste měli v kapse 80 % průměrného výdělku za pondělí a úterý a navíc by vám na konta přiskočily přesčasové příplatky, příplatky za sobotu a neděli a zaplacené další směny navíc :-)
Nepodceňujte vedení, myslím, že pokud si všimli, že lidé začínají být nespokojeni, zřejmě to někoho z nich napadlo, proto přišli s návrhem, o kterém také "diskutovali".
Ale na druhou stranu : musím ocenit vaši loajalitu k podniku a smysl pro fair play. Vždyť fabrika na tom není tak dobře, aby vyplácela odměny(některým) a ještě náhrady, na které byste měli mít nárok...
Opravdu to oceňuji.