Geniální !!!

Au, au, au... Biju se do hlavy a rvu si poslední zbytky vlasů (apríl :-) ) !!! Já tupec, já debil, já neinteligentní hovado !!! Jak jen jsem něco takového mohl přehlédnout ??? Jak ??? Jak je možné, že jsem celou dobu míjel tak zjevné indície ??? Až dnes jsem to pochopil...
GENIÁLNÍ !!!
Nezbývá mi než se omluvit a posypat si hlavu popelem, což tímto činím.
A přitom je to tak jednoduché... Všimli jste si, kolik je kolem vás najednou mladých lidí (stážistů)? Zdá se vám, že vedení neuznává dialog? Máte dojem, že ať uděláte cokoli, v konečném důsledku se fabrika propadá stále hlouběji ??? A o tom to je !!! Stali jste se účastníky velkolepého projektu.
Ano, vždyť ti mladí, jimž je něco málo pod třicet let, si nemohou pamatovat léta osmdesátá, natož pak léta padesátá, šedesátá, sedmdesátá... Proč jim tedy nepředvést, jak to tehdy fungovalo? Když poznají, jak se tehdy žilo, jak těžké bylo prodrat se (a udržet) na výsluní, budou si pak o to více vážit současných výdobytků. Takže jak to celé funguje ?
Za prvé je třeba nastolit totalitní režim, tj. vládu jedné strany, se silným vůdcem, ukrytou za líbivými hesly o kolektivu a rovnoprávnosti všech členů společnosti. Kdo nejde s námi, jde proti nám! Pryč s příživníky!
Ale to by bylo málo, mladým je nutno taky ukázat, jakým způsobem se minulý režim s takovými kverulanty dokázal vypořádat. Máš jiný názor? Tak ty už si neškrtneš! Zdrhnul ti příbuzný na Západ(kdysi Německo[NSR], Francie, USA apod.)? Skončil jsi, děcka se nedostanou na školy a ty, hybaj do kotelny (nebo na balení)! Přijďte, nebojte se diskutovat ... o čemkoli, vítáme i kritické hlasy! Tak to sis dovolil dost! Zajít přímo za okresním tajemníkem a ještě s nějakou výtkou nebo kritikou? Jen počkej, to ti osolíme!

Za druhé, každý totalitní režim potřebuje své přisluhovače. Jen málokdo se rodí s vrozenou servilitou (znám jen jednoho takového), ukažme tedy mladým, jak se získávali ti skalní příznivci. Fandíš nám? Tady máš svůj úřad. Možná nám nefandíš, ale co kdybychom ti takhle zvedli plat nebo ti pomůžeme na školu, to není problém, ale očekáváme naprostou loajalitu. Dokonce bychom tě sem tam mohli i někam pustit, ale když ty nám  taky nic neřekneš o svém okolí... Kdybys tak řekl, kdo co říká ...to by byla jiná!!! Pak pojedeš!

Takže máme totalitu, máme oddané pomocníky... Co dál? Hmmm, nevím, snad by bylo vhodné světu ukázat, jací jsme pašáci! Jak nám to tady skvěle funguje. Dohnat a předehnat, tak znělo heslo (a v jednom vtipu tomu předcházelo, že kapitalismus stojí před propastí...). Fabrika od vedle má lepší výsledky...To není možné, to museli sešvindlovat! Sešvindlujeme to taky ! A už jsme lepší. No jo, ale hodně peněz nás stojí jen to, abychom ty švindlíře aspoň neztratili z dohledu. Co s tím? Máme tady kverulanty, ušetříme na nich!

Ááááá...máme tady první pochvaly. Pochválíme celý kolektiv, jste dobří, nicméně každý kolektiv dokáže jen to, k čemu jej dovede kapitán (tajemník, předseda politbyra atp.). Kolektiv je skvělý, přece jen však bychom měli ocenit jeho kormidelníka (nejlépe finanční odměnou, zájezdem do zakázané zóny, pozváním na setkání s nejvyššími představiteli čehokoli atp.), to on to všechno táhne!

A když se náhodou přijde na to, že švindlujeme a naše výsledky nejsou takové? Kormidelník se sebekriticky přihlásí ke své chybě, ba co víc!!! On je takový frajer, že přiznává chybu celého kolektivu. Všichni si uvědomujeme, jak jsme chybovali! Takové jednání je férové, přece nebudeme trestat někoho, kdo dokáže takhle veřejně přiznat nejen svou chybu, ale i chybu celého kolektivu! Ne, to si zaslouží ocenění a kolektiv také trestat nebudeme, vždyť kolektivní tresty jsou zakázány!  Ale toho, co to sešvindloval, sesadíme. Co sesadíme! Bude veřejně znemožněn, zostuzen a potupen, ani pes po něm neštěkne! A jede se dál...

Jo, jo... to byly časy! Vy starší, vzpomínáte?
Tak proč to nedopřát i těm mladým, ať vidí, jaké to bylo:-)

P.S.: Nekritizuji dobu minulou, ani současnou. Doba je taková. Takovou si zasloužíme (nebo jsme si zasloužili).