Dám stovku!

Ne, nezbláznil jsem se, ani jsem nevyhrál ve Sportce. Jen vás chci nějak zabavit, zatímco dělám na nových stránkách. Všimnul jsem si totiž, že se stále dohadujete, jak hodně kdo dělá a jak je kdo placený. Myslím, že by nebylo od věci trochu si to ujasnit (protože se mi zdá, že jste celkem "mimo" a máte hodně zkreslené představy o platech).
Takže si dovoluji vypsat následující soutěž :
Kdo správně seřadí níže uvedené profese podle průměrných hrubých příjmů v letošním roce, vyhrává 5 piv nebo 100,-Kč.
Podotýkám, že tam nejsou uvedeny všechny profese, ale jen vybrané. Mluvím-li o příjmech, pak z toho vylučuji různé "odměny" odcházejícím pracovníkům a stejně tak i odstupné, ale započítávám veškeré odměny jako příplatek za balení, zastupování, za krásu atp. Dále : nemluvím o dekretových platech ani odpracovaných hodinách (protože někteří manažeři by pak tvrdili, že dělají i na golfu nebo v kostele), ale o reálných příjmech v období od ledna do března roku 2008.
Takže profese :
--------------------------------
(pod pojmem běžný dělník rozumím dělníky bez lídrů směn a mistrů)
Dělník tažírny
Dělník úpravárenských linek a pozinkovny
Dělník balení a expedice
Předák balení a expedice
Lídr směny (všeobecně)
Skladový dělník (všechny sklady)
Dělník PDL
Mistr (všeobecně)
Manažer (5 ředitelů)
Dělník ŘP (odd.personálního ředitele, tzv. "rychlá rota")
Asistentky ředitelů
THP personálního oddělení
THP ekonomického oddělení
IT-výpočetní technika
Dělník válcovny
Dělník redukování za tepla (kdo neví, oč jde, ať se zeptá)
Obchodník -THP
Zásobovač, příprava výroby
Vedoucí středisek (výroba, doprava, ekonomika, IT atp.)
Dělník elektroúdržby
Dělník mech.údržby
Dělník obráběcí dílny
Dělník defektoskopie
Dělník OTK
Ostatní technici (zkušebny, laboratoře, konstrukce[?-už není:-) ] atp.)
Dělník dopravy
Dělník energetiky
--------------------------------
Zúčastnit se může každý (klidně i manažeři, nevěřím, že by věděli, kolik kdo skutečně bere).  Odpovědi posílejte elektronicky na chips@lzchips.cz  (a nemusíte mít strach, nejsem donašeč a budu respektovat nejen vaše soukromí, ale v případě výhry i podmínky jejího doručení). Uzávěrka je 30.4.2008 23:59 :-).Výsledky zveřejním na nových stránkách včetně správného řešení.
Tak se dobře bavte :-D